EssereBella Studio Urody

Polityka prywatności

Szanowny Kliencie

W trosce o bezpieczeństwo i ochronę Twojej prywatności, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Studio Urody EssereBella przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

Korzystając z naszych usług oraz odwiedzając naszą stronę internetową wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z poniższymi zapisami.

Postanowienia ogólne

Polityka prywatności Studio Urody EssereBella, zwana dalej „Polityką prywatności”, określa zasady przetwarzania oraz ochrony podanych przez Ciebie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Łempicka, zwana dalej „Administratorem”, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Łempicka Studio Urody EssereBella z siedzibą w Katowicach przy ul. Owsianej 24.
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: studiourody@esserebella.pl .
  • Podając dane osobowe wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wyznaczenia terminu wizyty oraz realizacji usługi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 13 ust. 2 lit. e) RODO) lub w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych Administratora, np. w celu przekazywania informacji marketingowych o usługach lub produktach oferowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane dalszym odbiorcom, w tym do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO oraz art. 13 ust. 2 lit. c) RODO).
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO).

Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO (zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO oraz art. 77 ust. 1 RODO).

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, a każdą osobę korzystającą z usług lub odwiedzającą stronę internetową Administratora obowiązuje znajomość aktualnej Polityki prywatności. Podstawą do zmian mogą być np. zmiany powszechnie obowiązującego prawa.

Aktualnie obowiązująca Polityka prywatności dostępna jest w siedzibie Studio Urody EssereBella w Katowicach przy ul. Owsianej 24 oraz na stronie internetowej Studio Urody EssereBella pod adresem www.esserebella.pl/polityka-prywatnosci .

Dane Firmy

Katarzyna Łempicka Studio Urody EssereBella
ul. Owsiana 24, 40-780 Katowice

Tel: 660 633 071

Nr konta: 05 1050 1214 1000 0091 4981 1847

godziny otwarcia

Możliwość zapisów:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 – 20:00

Sobota: 8:00 - 14:00

© studio urody esserebella wszelkie prawa zastrzeżone

Dane Firmy

Katarzyna Łempicka
Studio Urody EssereBella
ul. Owsiana 24, 40-780 Katowice

Tel: 660 633 071

Nr konta: 05 1050 1214 1000 0091 4981 1847

godziny otwarcia

Możliwość zapisów:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 – 20:00

Sobota: 8:00 - 14:00

© studio urody esserebella
wszelkie prawa zastrzeżone